Şikayet/Öneri Formu

Kalite Yönetim Sistemi

Özel Umut Diyaliz Merkezi olarak Kalite Yönetim Sistemimiz JCI ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda oluşturulmuştur. Özel Umut Diyaliz Merkezi 2019 yılında akredite olarak, JCI akreditasyon belgesini almaya hak kazanmıştır. Özel Umut Diyaliz Merkezi, Sağlık Bakanlığı sağlıkta kalite standartları ile değerlendirilmektedir.


Joint Commission International (JCI)

JCI Sağlık sektöründeki en eski akreditasyon kurumu olarak 1951'de, American College of Surgeons, American College of Physicians, American Hospital Association, American Medical Association ve Canadian Medical Association'ın katılımıyla "Joint Commision on Accreditation of Hospitals" (JCAH) olarak kurulmuştur. 1994 yılından itibaren JCAH aracılığı ile dünya genelinde sağlık kuruluşlarına akreditasyon hizmeti vermeye başlayan JCI, bugün yüzden fazla ülkede hizmet sunmaktadır. Joint Commission International (JCI) kalite ve hasta güvenliği alanındaki en iyi uygulamaları belirlemekte, ölçümlemekte ve dünyayla paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra JCI, 2012 yılında Akademik Tıp Merkezli Standartlarını yayınlanmıştır. Eğitim ve araştırma hastanelerinden akredite olmak isteyen hastaneler 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bu standartlar üzerinden denetlenmeye ve akredite olmaya başlamıştır. Akademik Tıp Merkezi Hastaneleri için Tıbbi Mesleki Eğitim ve İnsan Denekler Üzerindeki Araştırma Programları standartları, bu türden hizmet veren merkezler ve kurumlar için yayımlanmıştır. Bu standartlar ayrıca, Akademik Tıp Merkezi Hastanelerinin kalite ve hasta güvenliği faaliyetleriyle birlikte tıp eğitiminin ve insan denekler üzerindeki araştırmaları için de bir çerçeve sunmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları

Sağlıkta Kalite Standartları, Türkiye’de hizmet sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymak ve uygulamaya yönelik rehberlik etmek amacıyla geliştirilmiştir. Hastanemiz, öngörülen tüm kalite standartlarını eksiksiz bir şekilde uygulamaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı değerlendiricileri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society)

Kuruluş amacı bilgi teknolojilerinin, sağlık hizmetleri sunumunda ve geliştirilmesinde en uygun düzeyde kullanımını sağlamak olan HIMSS, 1961 yılında ABD'de kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Hastalarına dijital alt yapıya dayanan bilgi teknolojilerinin kullanıldığı yüksek kaliteli bir sağlık hizmeti sunan Özel Umut Diyaliz Merkezi, Aralık 2021’de Sağlık Bakanlığı ve HIMSS işbirliğinde yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları sonucu HIMSS seviye 5 sertifikasını almaya hak kazanmıştır.